Soubory Cookies
MHMSYS
Tyto stránky používají k poskytování svých služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Níže prosím udělte souhlas s použitím cookies kliknutím na příslušné tlačítko s typem použití dle Vaší preference. Více informací

Podmínky použití

Podmínky použití Materiály na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem společnosti MHMSYS s.r.o. (dále jen jako společnost). Tyto materiály jsou ve vlastnictí společnosti a nesmí být dále užívány bez písemného souhlasu této společnosti. Podmínky níže uvedené a jakékoli jiné zákony či předpisy také platí pro uživatele těchto webových stránek.

Materiály vložené na těchto stránkách můžete využívat pouze pro nekomerční a osobní účely. Dle platných zákonů České republiky musíte zachovávat informaci o autorských právech. Nejste však oprávněni obsah této stránky užívat pro veřejné a obchodní účely bez písemného potvrzení společnosti.

Pokud není uvedeno jinak, veškeré texty a multimediální obsah na těchto stránkách mhmsys.cz je chráněn autorským právem a měl by se užívat výhradně v souladu s těmito podmínkami nebo s textem uvedeným na stránce, nedá-li k jinému způsobu užívání písemné svolení společnosti. Společnost nezaručuje ani neprohlašuje, že užívání materiálů uvedených na této stránce neporuší práva třetích osob, které nejsou ve vlastnictví ani nejsou spřízněnými společnostmi společnosti.

Společnost vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby na stránkách byly obsaženy aktuální informace. Společnost neposkytuje žádné záruky ani prohlášení pokud jde o přesnost aktuálních informací. Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu těchto stránek.

Užívání a prohlížení stránky je na Vaší odpovědnost. Společnost, její společníci, zaměstnanci, ani žádná jiná osoba podílející se na vytváření nebo zveřejňování těchto stránek nenese odpovědnost za žádné přímé, náhodné, následné, nepřímé ani nadměrné škody vyplývající z Vašeho přístupu ke stránce nebo z jejího užívání.

Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost a neručí za žádné škody nebo viry, které Vám mohou vzniknout nebo které se mohou objevit na Vašem zařízení z důvodu Vašeho přístupu k této stránce.

Stránky využívají soubory cookies, které ukládají na Vaše zařízení. Tyto soubory používáme k zachování ID sessions na serveru a k měření návštěvností stránek.

S jakýmikoli dokumenty, texty a multimediálním obsahem, který zašlete na elektronickou poštou, se bude nakládat jako s nedůvěrným. Cokoli odešlete, se stane majetkem společnosti a může být užíváno pro jakýkoli účel mimo osobní údaje. Dále je společnost oprávněna využívat jakékoli koncepce či know-how a postupy obsažené v jakýchkoli e-mailech, která nám zašlete, pro jakýkoli účel.

Obrázky a multimediální obsah lidí či míst zobrazených na těchto stránkách jsou buď majetkem společnosti nebo jsou užity s jejím svolením. Nejste oprávněni tento obsah užívat bez písemného svolení společnosti, pokud na jiném místě na této stránce není takové konkrétní povolení uvedeno.

Společnost nezkoumá ostatní internetové stránky spojené odkazem s touto stránkou a neodpovídá za obsah žádných jiných stránek, které na tuto stránku odkazují. Vaše odkazování na tuto stránku je na Vaši vlastní odpovědnost a probíhá bez svolení společnosti.

Společnost může kdykoli upravit tyto Podmínky aktualizací tohoto textu. Jakékoli takové úpravy jsou pro Vás závazné.

Zaujala Vás naše nabídka a máte zájem o spolupráci? Potřebujete s něčím poradit, něco upřesnit, či máte jakékoli otázky?

Neváhejte a kontaktujte nás pomocí E-mailu na info@mhmsys.cz / projekty@mhmsys.cz.
Můžete nás kontaktovat také telefonicky na +420 737 422 095 / +420 737 335 095.
Nebo nám napište prostřednictvím kontaktního formuláře:

Kontaktujte nás!


Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s poskytnutím osobních údajů společnosti MHMSYS s.r.o  v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů ve spojitostí s Evropským nařízením General Data Protection Regulation (GDPR). Povinné položky formuláře jsou označeny hvězdičkou (*).

MHMSYS s.r.o., IČ 04455894, spisovná značka C 42317 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, Příční 467/18, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec.
Nejsme plátci DPH.
Nastavení souborů cookies